Takeda i Cognition Kit publikują wyniki badań nad wykorzystaniem cyfrowych urządzeń ubieralnych u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi

November 18, 2017 | By forimmediaterelease.net - | Filed in: Press Releases.

W badaniu pilotażowym wzięło udział 30 uczestników w wieku od 18 do 65 lat zdiagnozowanych z lekkimi do średnich zaburzeń depresyjnych, którym przepisano monoterapeutyczne środki antydepresyjne w związku ze stanem chorobowym. Badanie miało dwa podstawowe cele: ocena wykonalności i stosowania się badanych do zaleceń pomiarów nastroju i wskaźników kognitywnych oraz zrozumienie, jak mierzenie nastroju i funkcji kognitywnych przez urządzenia ubieralne wypada w porównaniu do bardziej tradycyjnych testów neuropsychologicznych oraz ocen pacjentów dotyczących zgłaszanych objawów depresji po 6 tygodniach. Pacjenci otrzymali urządzenia Apple Watch, na których dokonywano krótkich badań kognitywnych i samopoczucia każdego dnia.

Badacze dowiedli, że pacjenci stosowali się do zalecanych codziennych pomiarów samopoczucia (95%) i wskaźników kognitywnych (96%) na urządzeniu. Badanie potwierdziło także, że skrócone codzienne testy dokonywane na urządzeniu były zgodne z obiektywnymi testami kognitywnymi Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB) oraz pełnymi, zgłoszonymi przez pacjentów wynikami PHQ-9 i PDQ-D w tygodniach 1, 3 i 6. W badaniu nie zaobserwowano żadnych zdarzeń niepożądanych.

– Bardzo cieszymy się z tego, że osoby cierpiące na ciężkie zaburzenia depresyjne tak dobrze współpracowały z Cognition Kit na Apple Watch – skomentował Ben Fehnert, dyrektor w firmie Cognition Kit. – Ciągle pracujemy nad naszą misją zrozumienia zdrowia psychicznego przez regularne interakcje z urządzeniami mobilnymi i ubieralnymi. Chcemy, aby informacje z tych urządzeń trafiły w ręce pacjentów, badaczy i pracowników służby zdrowia – dodał dyrektor.

– Ta inicjatywa jest wspaniałym przykładem inicjatyw pilotażowych podejmowanych w Takeda w celu zebrania dowodów na możliwość wprowadzenia nowych sposobów oceny wyników w zdrowiu psychicznym. Technologia pozwala nam na tworzenie obiektywnych mierników w czasie rzeczywistym, które umożliwiają ocenę objawów depresji. Takie rozwiązania mogą zmienić oblicze opieki nad pacjentami, zwiększając nasze możliwości szacowania stanu klinicznego i umożliwiając współpracę pacjenta z lekarzem na wcześniejszym etapie. Wyniki badań są zachęcające i nie możemy się doczekać odkrycia więcej na temat tego, co technologia i opieka zdrowotna mają wspólnego – skomentowała Nicole Mowad-Nassar, wiceprezes ds. współpracy zewnętrznej w firmie Takeda Pharmaceuticals U.S.A.

Ze względu na odkrywczy charakter wyników badań będą one wykorzystane do tworzenia hipotez i przyczynią się do podejmowania decyzji na temat przyszłych badań klinicznych z wykorzystaniem urządzeń ubieralnych.

O ciężkich zaburzeniach depresyjnych

Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (APA), które opublikowało podręcznik diagnostyczny i statystyczny zaburzeń psychicznych, piąta edycja, tekst po zmianach (DSM-V) ciężkie zaburzenia depresyjne obejmują obecnie połączenie symptomów wpływających na samopoczucie, myślenie i działanie. Poza obniżonym samopoczuciem lub smutkiem do objawów zaburzenia należą utrata zainteresowań, zmiany apetytu lub wagi, bezsenność lub nadmierna senność, utrata energii, pobudzenie lub spowolniona mowa i ruchy, poczucie bezwartościowości lub winy, problemy z myśleniem lub podejmowaniem decyzji oraz występowanie myśli samobójczych. Ciężkie zaburzenia depresyjne wymagają wystąpienia co najmniej pięciu z powyższych objawów, w tym co najmniej jednego głównego symptomu, czyli obniżonego samopoczucia lub utraty zainteresowań albo odczuwania przyjemności i.

O Cognition Kit Limited

Firma Cognition Kit tworzy oprogramowanie na urządzenia mobilne i ubieralne w celu gromadzenia danych na temat leczenia pacjentów o dużej częstotliwości. Oprogramowanie Cognition Kit pozwala badaniom na wykroczenie poza mury laboratoriów i wkroczenie w codzienne życie, co z kolei umożliwia lekarzom, naukowcom i szerszej publice na lepsze zrozumienie i zarządzanie codziennym zdrowiem mózgu. Cognition Kit to spółka typu joint venture Cambridge Cognition i Ctrl Group.

www.cognitionkit.com

@CognitionKit

hello@cognitionkit.com

O Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. 

Takeda Pharmaceutical Company Limited to globalna firma farmaceutyczna, którą napędzają badania i rozwój. Firma oddana jest celowi podnoszenia poziomu zdrowia i przynoszenia lepszej przyszłości pacjentom przez przekładanie nauki na przełomowe leki. Firma Takeda skupia prowadzone przez siebie badania na onkologii, gastroenterologii oraz terapeutyce centralnego układu nerwowego. Ponadto firma prowadzi specjalne programy badawcze w specjalizacji chorób układu sercowo-naczyniowego oraz kandydatów do szczepionek w późnych stadiach. Firma Takeda prowadzi badania i rozwój zarówno wewnętrznie, jak i z partnerami w celu utrzymania się w czołówce postępu. Innowacyjne produkty zwłaszcza w zakresie onkologii i gastroenterologii, a także obecność na rynkach wschodzących są paliwem wzrostu firmy Takeda. Ponad 30 000 pracowników firmy z oddaniem pracuje nad podnoszeniem poziomu życia pacjentów. Firma Takeda współpracuje z partnerami w służbie zdrowia w ponad 70 krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.takeda.com/news.

Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. ma swoją siedzibę w Deerfield, w stanie Illinois i jest amerykańską spółką handlową Takeda Pharmaceutical Company Limited.

Dodatkowe informacje na temat firmy Takeda można znaleźć na stronie www.takeda.com, a dodatkowe informacje na temat Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. dostępne są na stronie www.takeda.us.

i Źródło: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). (5th ed., 155-188). America Psychiatric Association, 2013.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/606987/Takeda_Pharmaceuticals_Logo.jpg 
Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/607051/Cognition_Kit_Logo.jpg  

SOURCE Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc.

Related Links

http://www.takeda.us


To post and circulate your own press release on FIR and the eTN Network  please click here 

 


Comments are closed here.