34 wiodące, ogólnoświatowe przedsiębiorstwa obiecują jednakową ochronę dla klientów na całym świecie przez podpisanie zobowiązania do walki z atakami cybernetycznymi

April 17, 2018 | By forimmediaterele | Filed in: Press Releases.

Travel & Tourism Industry release:

Firmy działające na wszystkich płaszczyznach komunikacji internetowej zobowiązują się do walki z niewłaściwym wykorzystaniem ich technologii w celu ochrony klientów niezależnie od ich narodowości, miejsca zamieszkania czy motywów ataku.

REDMOND, Waszyngton, 17 kwietnia 2018 r. /PRNewswire/ — 34 wiodące, ogólnoświatowe przedsiębiorstwa technologiczne i bezpieczeństwa podpisały we wtorek porozumienie technologiczne w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego, tzw. Cybersecurity Tech Accord. Jest to przełomowe porozumienie, w ramach którego największa jak do tej pory grupa spółek zobowiązuje się do ochrony wszystkich klientów na całym świecie przed złośliwymi atakami ze strony grup i krajów zajmujących się cyberprzestępczością. Wśród 34 firm znajdują się: ABB, Arm, Cisco, Facebook, HP, HPE, Microsoft Corp., Nokia, Oracle i Trend Micro, które łącznie reprezentują operatorów rozwiązań technologicznych leżących u podstaw komunikacji internetowej i infrastruktury informacyjnej na świecie.

– Niszczycielskie ataki przeprowadzone w zeszłym roku są dowodem na to, że bezpieczeństwo cybernetyczne to nie kwestia do rozwiązania przez poszczególne firmy, ale to problem, do którego rozwiązania wszyscy możemy się przyczynić – skomentował prezes firmy Microsoft Brad Smith. – Branżowa umowa technologiczna pozwoli nam wejść na odpowiednią ścieżkę, która umożliwi nam podejmowanie lepszych kroków i współpracę w zakresie ochrony klientów na całym świecie – dodał dyrektor.

Firmy podpisały zobowiązania w czterech obszarach.

Silniejsza ochrona
Firmy zwiększą poziom ochrony przed atakami cybernetycznymi. W ramach tych dążeń firmy potwierdzają, że każdy zasługuje na obronę i dlatego też klienci z całego świata będą objęci ochroną niezależnie od motywów ataków w sieci.

Zakaz ofensywy
Przedsiębiorstwa nie będą wspierać rządów w przeprowadzaniu ataków cybernetycznych i będą chronić swoje produkty i usługi przed nieprawidłowym wykorzystaniem czy nadużyciami. Odpowiednie rozwiązania zostaną wprowadzone na etapie tworzenia nowych technologii, ich projektowania i dystrybucji.

Budowanie potencjału
Firmy będą robić więcej w zakresie umożliwiania deweloperom, użytkownikom i innym przedsiębiorstwom jak najpełniejszego korzystania z rozwiązań przez zwiększenie ich potencjału do ochrony własnej. Działania na tym polu mogą objąć współpracę nad opracowaniem nowych praktyk bezpieczeństwa i nowych funkcji, które firmy mogą wdrożyć w swoich produktach i usługach.

Wspólne działania
Firmy będą rozbudowywać dotychczasowe relacje i wspólnymi siłami nawiążą nowe formalne i nieformalne związki z badaczami branżowymi, społecznymi i bezpieczeństwa w celu ulepszenia współpracy technicznej, koordynacji ujawniania luk w systemach, udostępniania informacji o zagrożeniach oraz ograniczenia możliwości wprowadzania złośliwego kodu do cyberprzestrzeni.

Chociaż firmy mogły już stosować się do kilku lub wszystkich z tych zasad lub mogły wdrażać je bez nagłaśniania tej kwestii jeszcze przed podpisaniem porozumienia, to jednak porozumienie jest wyrazem publicznego, wzajemnego zobowiązania się przedsiębiorstw do współpracy w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Przyłączenie się do porozumienia technologicznego mogą rozważyć małe lub duże firmy prywatne z każdego sektora o tyle, o ile cieszą się zaufaniem, mają wysokie standardy w zakresie cyberbezpieczeństwa i będą bezwzględnie stosować postanowienia zawarte w dokumencie.

– Konsekwencje zagrożeń cybernetycznych zostały już wielokrotnie unaocznione. Jako branża musimy współpracować w walce z cyberprzestępcami i powstrzymać przyszłe ataki i zniwelować ich skutki – skomentował Kevin Simzer, główny dyrektor operacyjny w firmie Trend Micro.

Ofiarami ataków cybernetycznych są przedsiębiorstwa i organizacje na różną skalę, a straty gospodarcze powstałe w wyniku tych działań sięgną 8 bilionów dolarów do roku 2022*. Niedawne ataki doprowadziły do zamknięcia działalności małych przedsiębiorstw, opóźnień w przeprowadzaniu operacji w szpitalach i wstrzymania usług rządowych pośród wielu innych zakłóceń i zagrożeń bezpieczeństwa.

– Porozumienie technologiczne pomoże nam w utrzymaniu integralności 1 biliona połączonych urządzeń, których wdrożenia spodziewamy się w ciągu następnych 20 lat – skomentowała Carolyn Herzog, główny radca prawny w firmie Arm. – Porozumienie łączy zasoby, doświadczenie i pomysły jednych z najważniejszych przedsiębiorstw technologicznych na świecie w celu współpracy w zakresie utworzenia zaufanej bazy technologicznej dla użytkowników, którzy wiele skorzystają z bezpieczniej połączonego świata – dodała radczyni.

Firmy, które podpisały porozumienie zamierzają zorganizować pierwsze spotkanie w trakcie konferencji RSA dotyczącej bezpieczeństwa, która będzie miała miejsce w San Francisco. Spotkanie będzie dotyczyło przede wszystkim budowania potencjału i wspólnych działań. W przyszłości firmy mogą zająć się wspólnym opracowaniem wytycznych lub uniwersalnych funkcji, mogą także wymieniać się informacjami i współpracować w walce z konkretnymi zagrożeniami. Dzięki temu świat wirtualny będzie miejscem bezpieczniejszym dla użytkowników i przedsiębiorstw na całym świecie, a obietnica technologii w służbie społeczeństwa zostanie dotrzymana.

Firmy, które podpisały porozumienie Cybersecurity Tech Accord:

• ABB  

• Bitdefender 

• Cisco

• Arm 

• BT 

• Cloudflare

• Avast!

• CA Technologies 

• DataStax

• Dell 

• HPE 

• SAP

• DocuSign 

• Intuit 

• Stripe

• Facebook 

• Juniper Networks 

• Symantec

• Fastly 

• LinkedIn 

• Telefonica

• FireEye 

• Microsoft 

• Tenable

• F-Secure 

• Nielsen 

• Trend Micro

• GitHub 

• Nokia 

• VMware

• Guardtime 

• Oracle 

• HP Inc. 

• RSA 

O porozumieniu Cybersecurity Tech Accord
Porozumienie technologiczne w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego , tzw. Cybersecurity Tech Accord to wyraz publicznego zobowiązania się 34 globalnych przedsiębiorstw do ochrony użytkowników internetu i do poprawy bezpieczeństwa, stabilności i odporności cyberprzestrzeni. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cybertechaccord.org.

*Straty łączne w pięcioletnim okresie od 2017 do 2022 r. James Moar, Juniper Research: The Future of Cybercrime & Security: Enterprise Threats & Mitigation 2017-2022 (25 kwietnia 2017 r.); https://www.juniperresearch.com/researchstore/innovation-disruption/cybercrime-security/enterprise-threats-mitigation

Wideo – https://www.youtube.com/watch?v=ZfCUXq4V6ZY

SOURCE Cybersecurity Tech Accord

Related Links

http://www.cybertechaccord.org

Click here to read the full release with contact information on PR Newswire. Some releases are not in English.

To post and circulate your own press release on FIR and the eTN Network  please click here 

 


Comments are closed here.